Thứ Ba, 25 tháng 9, 2012

Lịch diễn của Nhật Kim Anh

| 0 nhận xét
21/8: bar paradise (gò công) - 21h
22/8: đi Huế -> 28/8 về SG
2/9: chiều off FC SG, tối: phòng trà tiếng xưa
3/9 -> 14/9: quay phim
15/9: chụp hình album vol 6
22+23/9: diễn ở Đà Nẵng
25/9: đi úc (5 ngày)

Lịch diễn của Nhật Kim Anh
Lịch diễn của Nhật Kim Anh

0 nhận xét:

Đăng nhận xét